FARR 280 – потужна «машина»

share on:

Яхти, спроектовані Farr Yacht Design, Ltd, особливих рекомендацій не потребують, користуючись багаторічною славою швидких надійних спрямованих на перемогу і, незважаючи на безліч різних вдалих проектів інших дизайнерів, постійно користуються увагою справжніх спортсменів.

Саме для таких спроектований новий швидкохід Farr 280 One Design з прекрасними динаміч­ними характеристиками на усіх кур­сах, який вважають кращим у межах до 30 футів Grand Prix Racing.

Число Брюса при водообсязі 2,1 т (з екіпажем та спорядженням) становить 5,66. Потужна «машина»!

Farr280_01

Сертифікація СЕ:
Категорія С перед­бачає стандартне спорядження – леєр­ні стояки та м’яке закриття носового люка для геннакера.

Категорія В вимагає опційного об­ладнання – вищих леєрних стояків, носового релінга, кормового огородження з двома леєрами та жорсткого закриття носового люка.

One Design Certification – в правилах є корекція щодо ваги.

Корпус:
Усі основні частини корпусу, палу­би та внутрішні елементи тришарової конструкції – Е-склотканина із се­реднім шаром з пінопласту Corecell M на епоксидній смолі. Технологія – ін­фузійне насичення із застосуванням вакууму для забезпечення необхід­ної якості. В навантажених місцях – «вкладні» підкріплення з карбону, розташовані майже вздовж усього кор­пусу, цим трохи нагадуючи конструк­цію волоського горіха. Уся ламінація та композитні деталі спроектовані та ви­конані відповідно до вимог категорії СЕ – А. Фінішинг – гелкоутом вкриті усі зовнішні та внутрішні поверхні.

Форма корпусу:
Результат широ­кого вивчення умов руху перегоново­го човна із збільшенням уваги щодо зменшення опору при максимально можливій довжині та на малих швид­костях, жертвуючи навіть деякими ходовими якостями на хвилюванні. Високо розташована скула збільшує остійність поперечну та поздовжню і сприяє переходу на режим глісування на повних курсах.

Вага екіпажу становить 20% ваги спорядженого човна і є важливим чин­ником остійності. Враховуючи це, мак­симальна ширина віднесена ближче до транця, що забезпечує необхідне ди­ферентування переміщенням екіпажу при посиленні вітру.

Зануренню транця також надано більше уваги з метою забезпечення максимально можливої довжини без збільшення опору на малих швидко­стях.

Сталевий плавець, який за необхід­ності можна демонтувати, належно захищений від корозії, має Т-подібну конфігурацію. Баласт приєднаний на болтах для полегшення демонтажу.

Під час проектування 15% профі­лю було розглянуто 4 різні варіанти (розподіл тиску, місце найбільшої по­вноти та форма носика), щоб обрати такий, що забезпечував би високі ха­рактеристики піднімальної сили на гострих курсах та маневреність на по­вних (журнал Seahorse #412 june 2015).

Farr280_02

Двигун та електросистема:
Як двигун встановлено стаціонар­ний Lombardini LDW 702 SD потужніс­тю 20 к.с., що працює на «сейл драйв» із складаним гвинтом Gori. Бак для па­лива – 40 л.

Встановлено стартову батарею, 12-вольтовий розподільчий щиток, 4 трюмних смоки та навігаційні вогні.

Стерновий устрій:
Перо стерна, румпель склопластико­ві, балер з карбону.

Наряддя – 7/8:
Повністю карбонова щогла Southern Spars виготовлена з двох частин (по­легшення транспортування), під­силена двома парами алюмінієвих краспиць, підтримується форштагом, вантами та двома «біжучими» бакшта­гами і встановлена у степс. Положен­ня її можна регулювати гідравлічно, як і натяг та довжину форштага. Опе­рації регулювання положення щогли та форштага виконують за допомогою гідравлічної системи Harken, для чого в щоглі закріплений робочий механізм, а для штага – під палубою. Це дає мож­ливість регулювання, не чіпаючи тал­репів. Вант-путенси знаходяться під палубою.

Farr280_03

Біжучі бакштаги закріплено біля то­па щогли, що дозволяє краще контро­лювати форштаг без посилення топа щогли, якщо їх кріпили б саме там.

Під час одного з перших випробу­вань щоглу понизили на 5 мм, а форш­таг подовжили на 32 мм. Перед цим швидкість ніяк не сягала 6 вузлів, піс­ля ж регулювання помітно перевищи­ла цю величину.

Гік алюмінієвий, придатний для взяття одного рифу. Частину біжучого такелунку проведено під палубою. Від­кривання форлюку – дистанційне.

Бушприт фіксований у корпусі по ДП з можливістю демонтування на час транспортування. Його міцність ви­значена навантаженням від дії генна­кера та 100 кг ваги бакового.

Все палубне обладнання високоякіс­не і розташоване для якнайкращого використання під час перегонів з ура­хуванням ергономіки.

Дві лебідки Harken призначені для обслуговування вітрил переднього трикутника і ще дві – для бакштагів. У кокпиті встановлено пульт керуван­ня гідравлікою, ручний трюмний смок, компас. Леєри – дайніма

Довгий і просторий кокпіт сприяє ефективній роботі екіпажу.

Порівнюючи нову яхту з Farr 30, звер­тають увагу, що на гострих курсах спів­відношення «площа вітрильності до водообсягу» на 10% вище при більшо­му відновлюваному моменті, на повних курсах ця перевага збільшується на 40%.

Широко відоме у світі видання Sailing World визначило яхту як Boat of the Year 2015, а Yacht & Yachting назва­ло Best performance Boat under 40 ft.

І дійсно – яхти Farr створені для пе­ремог.

Tech


Текст: Ігор Перестюк

Leave a Response