Регламент видачі сертифікатів ORC у 2020 році

share on:

Український рейтинг-офіс здійснює випуск сертифікатів ORC International, ORC One Design, ORC Club, а також додаткових сертифікатів ORC Double Handed для однокорпусних вітрильників. Для випуску сертифіката власник яхти (чи уповноважена особа) має звернутись до рейтинг-офісу та вказати модель яхти, вітрильне число, тип потрібного сертифіката, чи сертифікат запитується вперше, поновлюється зі змінами обмірних параметрів чи без змін. При поновленні сертифікатів за відсутності змін обмірних параметрів та випуску сертифікатів ORC One Design обміри не проводяться. В усіх інших випадках сертифікати випускаються на основі актуальних протоколів обміру. У яхти може бути тільки один чинний сертифікат. Сертифікат ORC Double Handed є додатковим до основного і випускається безкоштовно. Всі сертифікати чинні до кінця поточного року або до зміни власника яхти чи будь-якої модифікації обмірних параметрів (правило ORC 304). Вартість випуску сертифікатів вказано в п. 7 цього регламенту. Для власників яхт, які отримують сертифікат вперше або не отримували сертифікат попередні 5 років, випуск сертифіката є безкоштовним.

Для отримання сертифіката ORC власник яхти або його повноважний представник повинен:

1. Забезпечити виконання необхідних вимірювань, заповнити протокол вимірювання та подати його до рейтинг-офісу. 

Для отримання сертифіката ORC Club власник яхти має право: 

  • самостійно провести заміри та заповнити необхідні документи (в цьому випадку власник несе повну відповідальність за достовірність вказаних даних);
  • залучити офіційного вимірювача.

Для отримання сертифіката ORC International обмір обов’язково має бути проведений офіційним вимірювачем, і протокол обміру має бути засвідчений його підписом.

Для отримання сертифіката ORC One Design власник має надати офіційне підтвердження того, що яхта відповідає правилам обміру класу-монотипу. Будь-яка зміна параметрів, передбачених обмірами класу-монотипу, робить сертифікат яхти-монотипу недійсним і може бути виданий новий сертифікат ORC International або ORC Club за загальною процедурою (ORC 302.2).

Дані, необхідні для розрахунку, включають: 

  • файл опису поверхні корпусу,
  • файл обмірних даних яхти.

Вичерпну інформацію щодо процедур обмірів та їх використання в рейтингах викладено в офіційних документах ORC: «Міжнародна система обміру IMS 2020» та «Системи рейтингу ORC 2020». Документи доступні на сайті ВФУ українською та англійською мовами.

Файл опису поверхні корпусу. Для більшості яхт, що випускаються серійно, ці файли створені та зберігаються в базі даних ORC. Власник має звернутися до рейтинг-офісу, щоб з’ясувати, чи існує для його яхти такий файл. У випадку якщо такого файлу не існує, необхідно звернутися до вимірювача, атестованого на виконання вимірювання за процедурою ORC International, для здійснення вимірювання та створення файлу опису поверхні корпусу. Для сертифікатів ORC International файл корпусу має пройти обов’язкову перевірку фахівцями головного офісу.

Файл обмірних даних яхти. Програму для створення цього файлу – IMS Editor – можна завантажити безкоштовно із сайту http://www.orc.org/, далі – за посиланнями в меню Software/IMS Editor, або отримати в рейтинг-офісі ORC. Створений файл, а також заповнений та підписаний протокол вимірювання мають бути передані головному вимірювачу В.В. Кірієнку.

Як альтернативний варіант, самостійно заповнити протокол вимірювання та заяву для отримання вимірювального свідоцтва ORC Club можливо в електронному вигляді на сайті http://www.orc.org/, далі – за посиланнями в меню Rating/ORC Clubon-line Application. Протокол потрібно заповнювати латиницею. 

2. Заповнити заяву на видачу чи продовження сертифіката на сайті www.orc.org/ukraine, в якій вказати свої дані та основні дані яхти. Заяву, включаючи назву яхти, слід писати латиницею. В коментарях потрібно вказати, чи є ваше звернення первинним, чи ви просите продовжити сертифікат. В останньому випадку – чи були на яхті зроблені будь-які зміни. Звертаємо увагу, що власник несе повну відповідальність за достовірність вказаних даних. 

3. Після заповнення заяви ви переходите на наступну сторінку сайту, де можете оплатити вимірювальний сертифікат через платіжну систему PayPal або кредитною карткою.  Вартість сертифікатів вказано в таблиці нижче (п. 7). 

4. Після підтвердження платежу ваша заявка перенаправляється в рейтинг-офіс ORC в Україні, який видає або продовжує ваш сертифікат, та надсилає його вам електронною поштою. Одночасно він завантажується до бази даних ORC, де буде доступний для всіх через службу ORC Sailor services. 

5. Рейтинг-офіс має право відмовити у видачі сертифіката у випадку виникнення сумнівів щодо достовірності наданих даних та вимагати додаткову інформацію або проведення вимірювання офіційним вимірювачем. 

6. Чинним є сертифікат, який є активний у цей момент у базі даних ORC. Для того щоб сертифікат був чинний, він має бути підписаний власником яхти (потрібні підпис і печатка, якщо власник – юридична особа). 

7. Вартість ORC сертифікатів наведено в таблиці нижче. Оплата здійснюється безпосередньо в ORC за посиланням http://www.orc.org/ukraine/.

ПерелікЦіна, EURO
СЕРТИФІКАТ ORC Club: Первинний сертифікат (New Application) або перевипуск сертифіката із внесенням змін (Renewal); включає пробний сертифікат60
СЕРТИФИКАТ ORC Club: Щорічне продовження (Revalidation)50
СЕРТИФІКАТ ORC International: Первинний сертифікат (New Application) або перевипуск сертифіката із внесенням змін (Renewal); включає пробний сертифікат90
СЕРТИФИКАТ ORC One Design
(яхти-монотипи, які суворо відповідають правилам класу)
30
СЕРТИФИКАТ ORC Double Handed
(додатковий сертифікат для участі в перегонах, де екіпаж складається тільки з двох яхтсменів)
безкоштовно
Пробний сертифікат без права використання в перегонах (Test Certificate)10

Вказані суми не включають вартості робіт з вимірювання параметрів яхти та підготовки даних. Вказані роботи можуть бути виконані або самостійно, або атестованим вимірювачем, як вказано в п. 1, вартість робіт визначається за домовленістю між замовником та виконавцем робіт і не відрізняється від вартості обмірів за спрощеними системами. 

Для консультацій та з питань щодо вимірювання і випуску сертифікатів ORC International/Club ви можете звертатися до представників рейтинг-офісу за такими адресами:

керівник офісуЮрій Семенюкorc_ukr@ukr.net
головний вимірювачВасиль Кірієнкоvk_sails@ukr.net+380-67-465-88-74
+380-99-435-46-55
м. КиївІгор Тарасенкоietarasenko@ukr.net+380-99-724-01-93
КМКрЯКОлександр Ткачsmoksailor@bigmir.net+380-50-352-73-57
+380-97-529-51-20
м. УкраїнкаБорис Юрчиковprimajaht@ukr.net+380-98-907-34-38
м. УкраїнкаПетро Литвинplyt2009@ukr.net+380-67-503-80-61
м. СвітловодськІван Юхименко+380-50-346-93-33
м. ДніпроВіктор Нужнийnuzhniyva@gmail.com+380-67-544-37-37
м. МиколаївЄвген Кубицькийkubytskyy@gmail.com+380-50-493-92-39
м. ОдесаСергій Грозьsm_groz@ukr.net+380-66-924-75-14
м. ОдесаОлександр Степановal_stepan@ukr.net+380-50-392-22-05
+380-94-950-15-05

Leave a Response