Технології Suzuki

share on:

Утримуючи лідерство в галузі, підвісні човнові мотори Suzuki мають характеристики і переваги, що дозволяють отримувати ще більше задоволення від ходіння на маломірних суднах.

Нагороди за інновації, яким и відзначають новаторські технологічні рішення, щороку вручаються Американською національною асоціацією суднобудівників (NMMA). Вони вважаються одними з найпочесніших премій у галузі виробництва продукції для водних транспортних засобів.

Кожного року нові вироби, які характеризуються технічною досконалістю, практичністю, економічністю й пропонують реальні переваги для споживача, отримують нагороди. Починаючи з моделі DT200 Exanté у 1987 році й закінчуючи моделями DF30A/ DF25A у 2014 році, підвісні мотори Suzuki отримували цю нагороду за інновації загалом вісім разів. Сім з них мають чотиритактні підвісні мотори, що є найбільшою кількістю нагород, здобутих у цій категорії моторів.

Коротко про головні риси, що вирізняють двигуни Suzuki, далі.

ПОТУЖНІСТЬ

Зміщений приводний вал
Силова головка розташо­вана ближче до передньої частини, що сприяє зсуненню центра ваги підвісного мотора вперед. Таке рішення зменшує вібрації, робить ке­рованість стабільнішою та дозволяє зменшити розміри двигуна.

2-ступінчасте зниження передавального відношення
Система, що включає зміщений приводний вал, характеризується тим, що передача першого ступе­ня редуктора відбувається між колін­частим і приводним валами, а передача другого ступеня редуктора – всередині його корпусу. Ця конструкція дозволяє збільшити передавальне число, забез­печуючи необхідний обертальний момент для обертання гребного гвинта великого діаметра. Потужність і високі ходові якості досягаються стійким обертанням гребного гвинта навіть в умовах підвищеного навантаження. Приголомшлива потужність, що дозволяє використовувати гребні гвин­ти великого діаметра, також сприяє надзвичайно швидкому розгону і чу­довим характеристикам прискорення. Використовується на двигунах DF70A і вищих.

Система високопотужного обертання
Реалізована у двигунах DF50AV, DF60AV. Ці підвісні мотори осна­щені нижнім редуктором, розмір якого більше ніж у стандартної моделі, і завдяки більшому передавальному числу (2,42:1) дозволяє використовувати ве­ликий 14-дюймовий (36 см) гребний гвинт, з яким ця високо потужна систе­ма забезпечує неймовірну передню тягу. Як наслідок, надзвичайно швидкий роз­гін і чудові характеристики прискорен­ня, а також точність маневрування на­віть з важким вантажем на борту.

Багатоступінчата система впуску повітря
Моделі: DF150, DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF225, DF250. Ця система ко­ротких і довгих повітрозабірних патрубків, які відкриваються, забезпечуючи надходження потрібної кіль­кості свіжого повітря до камери зго­ряння мотора на високих і низьких швидкостях. Вона збільшує корисну потужність на високих швидкостях, а на низьких – підвищує ефективність згоряння палива і максимальний мо­мент сили.

Система регулювання фаз газорозподілу (VVT)
Встановлена на двигу­нах: DF150AP, DF175, DF175AP, DF200A, DF200AP, DF250, DF250AP, DF300AP, DF350A. Вона застосовується для синх­ронізації відкриття і закриття впускного клапана залежно від режимів роботи двигуна. Система забезпечує плавне та інтенсивне підвищення мо­менту сили і гарантує чудові характе­ристики розгону під час роботи в усіх діапазонах швидкості.

Прямий повітрозабір
Конструкція моделей DF25/30A, DF350A забез­печує прямий потік повітря від впускного отвору до циліндра, що запобігає підвищенню температури повітря, яке надходить, і покращує ККД паливного циклу. Також вона поліпшує характеристики паливної економіч­ності, оскільки дозволяє отримати ви­щу корисну потужність при досить не­великому робочому об’ємі мотора.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Система контролю спалювання збіднених паливних сумішей
Використовується у дви­гунах DF9.9B і вищих (за винятком DF150, DF175, DF200, DF225, DF250). Вона забезпечує постачання опти­мальних паливно-повітряних сумі­шей залежно від умов експлуатації мотора. Завдяки цьому суттєво по­кращуються характеристики палив­ної економічності в усьому діапазоні обертів, і особливо на крейсерських швидкостях. Також покращуються характеристики паливної економіч­ності.

Система без акумуляторного електронного впорскування палива
Використовується на двигунах: DF9.9B, DF15A, DF20A, DF25A, DF30A. Деталі ці­єї системи розроблені на базі відпо­відних компонентів моделей Suzuki більшого об’єму таким чином, щоб зро­бити їх більш компактними для вста­новлення на моделях меншого розмі­ру. Переваги: швидкий і легкий запуск, чистіша робота та економне витрачан­ня палива, кращі функціональні якості майже в усіх робочих діапазонах обер­тів.

Дві паливні форсунки
Вони дозволяють поста­чати в кожний циліндр стільки палива, скільки необхідно в конкретний момент часу, сприяючи підвищенню корисної по­тужності й покращенню паливної еко­номічності. Встановлені на двигуні DF350A.

У наступній статті ми продовжимо розповідь про інноваційні технологічні рішення японської компанії.


Текст та фото надані компанією «Логос Марин»

Leave a Response