Якщо яхта – то шведська Hallberg-Rassy

share on:

Пізнавати світ з палуби яхти завжди цікаво і приємно, а бути власником такої, яку не треба поліпшувати, не кажучи навіть про якісь побудови, можна назвати справжнім щастям.

На яхтах, збудованих швед­ською фірмою Hallberg-Rassy, все враховано та якісно вико­нано. Її купівля, як придбання авто­мобіля – хоч зараз розпочинай мандрівку. Власники з більш ніж 50 країн світу, розташованих на п’яти конти­нентах, користуються та замовляють продукцію цієї відомої шведської ко­рабельні. Досить сказати, що за 73 ро­ки існування фірми збудовано 9200 яхт у діапазоні довжин 34 – 64 фути, з них 3200 – за проектами Германа Фрірса (German Frers), з яким компа­нія співпрацює від 1988 року. Знаме­нитий проектант за цей час опрацю­вав 21 проект. З одним з найновіших маємо змогу познайомитись ближче.

Це яхта Hallberg-Rassy 340, яка бу­ла представлена наприкінці серпня на найбільшій у Скандинавії вистав­ці вітрильних яхт «Відкрита кора­бельня» (Open Yard). У моделі втілено найостанніші ідеї Фрірса, особливо щодо комфортабельності, щоб досяг­ти рівня, що перевищує всі можливі характеристики інших яхт такої ве­личини.

H-R 340 має замінити модель 342, 328 одиниць якої було збудовано за 13 років існування.

Форма корпусу дещо змінена від­носно попередніх моделей: збільше­на довжина по ватерлінії на 1 м по­рівняно з моделлю 342 за рахунок майже вертикального форштевня. Широка кормова частина дає можли­вість розташувати два стерна, поліп­шити швидкість на повних курсах – цілком можливе глісування.

Корпус відповідно до опрацьованої технології виготовлено із склопласти­ку та вінілестерної смоли. Склоткани­на викладена вручну із збільшенням товщини корпусу в денній частині. В той самий час палуба, рубка, кокпіт тришарові, виготовлені як єдина де­таль і так закріплені до корпусу. Під усе палубне обладнання передбачено необхідні підкріплення.

Плавець з баластом із свинцю закріплений до корпусу кільовими бол­тами з нержавіючої сталі.

Купальна платформа встановлена на транці – її відкривають на стоянці за необхідності.

Наряддя традиційне – 9/10. Тро­хи вигнута щогла фірми Selden де­що зсунута в корму, створюючи біль­ший передній трикутник. Сама щогла підкріплена двома парами краспиць, повернутими в корму. Постійний такелунок – сталеві троси, біжучий – текстильні троси. Форштаг із закрут­кою також Selden, закріплені під па­лубою до форштевня. З боку корми щоглу утримують два бакштаги, заве­дені на транець. Обладнання гіка до­зволяє брати два рифи, а сам він осна­щений відтяжкою.

Спінакер/геннакер можна закрі­пити на постійному бушприті. Для бі­жучого такелунку використано линви штучного волокна, які заведені в кок­піт через 8 стопорів.

Основні вітрила – грот, із вільною нижньою шкаториною, та генуя ви­готовлені данською фірмою Elvstroem Sail. Вони не дуже перекривають од­не одного, що полегшує зміну галсу на гострому курсі.

Для роботи з вітрилами на комінг­сах кокпіту, який має довжину 2,83 м, встановлено сталеві лебідки Lewmar 40EVO із самотягом та фалові Lewmar 30EVO, ходові кінці виведено в кокпіт.

Стерновий устрій складається з двох підвісних стерен, гідравлічної системи та двох штурвалів, встанов­лених у кормових частинах банок кок­піту. Для кожного посту передбачено необхідні контрольні прилади.

Житловий блок складається з двох двомісних кают, носового санблока, салону висотою 1,91 м, з двома дива­нами та розкладним столом. Кутовий камбуз, розташований по правому борту, обладнаний двома мийками, холодильником, плитою з духовкою та відповідними місткостями для камбузного начиння. Носова каюта має ліжко довжиною 2,04 м та шири­ною 1,98 м у головах і 0,62 м у ногах, кормова при довжині 2 м завширш­ки 1,73 м у головах та 1,42 м у ногах. Двигун розташований у добре звукоізольованому приміщенні під вхід­ним трапом з достатньо добрим до­ступом для огляду.

Освітлення в денні години забезпе­чують ілюмінатори та світлові люки, в темну пору доби для внутрішніх при­міщень та навігаційних вогнів вста­новлено LED-світильники.

У викінченні приміщень використа­но махогонь у поєднанні із світлими поверхнями стінок та підволоку.

Трициліндровий двигун Volvo Penta, охолоджуваний прісною во­дою, обертає бронзовий дволопатевий складаний гвинт «сейлдрайву». Запуск забезпечує 12 В акумулятор ємністю 62 А.г. Більший – на 240 А.г, призначе­ний для суднових потреб. Заряджають акумулятори генератором на 115 А, встановленим безпосередньо на дви­гуні.

Прісну воду подають через підпре­совану 8 л ємність ручним смоком.

Навігаційне обладнання – Raymarine i50 із Triducer для відображення швидкості, глибини та температури води, магнітний компас, панель контролю роботи двигуна з лічильником обертів та часу його роботи. Контроль стану наявності пального та води ви­ведений на щиток, встановлений у са­лоні між лівобортним диваном та вхо­дом у кормову каюту.

Вентилювання приміщень відбу­вається природним шляхом через па­лубні люки та ілюмінатори.

До палубного обладнання крім ле­єрної огорожі та релінгів належать та­кож 3 пари причальних кнаг, електро­брашпіль (опція – Lewmar V2,700 Вт), Ultra 16 кг кітва, що підвішена на ро­ульсі під бушпритом, та скриня кітво­вого 40 м ланцюга калібру 8 мм, розта­шована у форпіку.

Треба зазначити, що будівничі цих прекрасних яхт компанії Hallberg- Rassy завжди надають якісну інфор­мацію про свою продукцію, що збіль­шує довіру до самої яхти, її якостей і надійності. До речі, сертифікація ях­ти була проведена класифікаційни­ми товариствами Det Norske Veritas та Germanisher Lloyd, які й визна­ли яхту спроможною до океанських плавань без обмежень.

Можна впевнено сказати: «Якщо однокорпусна яхта, то це звісно від Hallberg-Rassy».


Текст: Ігор ПЕРЕСТЮК
Фото і креслення надані фірмою Hallberg-Rassy

Leave a Response