Близнюки від «Бора яхт» набирають обертів

share on:

Ми знову в Черкасах. Компанія «Бора яхт» запропонувала протестувати свою останню новинку: моторні човни «Бора 450А» та «Бора 450В». Успішно проведені в минулому році ходові випробування вселили впевненість у майбутній успіх цих моделей. Запуск у виробництво більш масових для нашого ринку мо­делей моторних човнів повинен забез­печити компанію стабільним збутом своєї продукції, а отже, і подальшим розвитком виробництва.

Займаючись несерійним будівництвом вітрильних яхт спочатку для себе, а потім під замовлення і для своїх друзів, фірма «Бора яхт» розпо­чала виробництво і моторних чов­нів, що було цілком логічним кроком розвитку в умовах українського рин­ку. Перший реалізований проект ка­ютного моторного човна «Бора 5,5» вірно служить вже декільком десят­кам власників. Відносно невеликий корпус довжиною 5,5 м – серійна продукція компанії. Хоча якщо взя­ти до уваги кількість опцій та варі­антів комплектації моделі, то серій­ність виробництва дуже пов’язана з побажаннями майбутнього влас­ника. Це стосується майже кожного етапу виробництва. Замовлення на виготовлення човна можливо пря­мо з «нуля». Тоді під свій смак визна­чається все: від кольору корпусу до типу фурнітури та комплектації. Як не дивно, при всьому цьому моторні човни «Бора» мають свій фірмовий стиль та вирізняються високою якіс­тю виконання.

Еволюція модельного ряду моторних човнів «Бора яхт» та і, напевне, стан справ в економіці країни приве­ли корабельню до розробки нової мо­делі популярної в Україні довжини і, що головне, доступної для новачків, які тільки хочуть стати судноводіями малого моторного судна. Поява 450 моделі, а точніше базової платформи для двох нових човнів «Бора 450А» та «Бора 450В», має зацікавити дуже широке коло користувачів.

Обводи днища з перемінною кілева­тістю по довжині та з доволі широким відгином скули доповнені двома пара­ми реданів, які розміщені паралельно кілю. Така класична форма забезпечує абсолютну прогнозованість в керу­ванні, що і було доведено на воді. Кон­структивно днище відформовано в матриці. Силовий набір човна має ви­гляд об’ємного коробу, внутрішні по­рожнини якого заповнені вспіненим поліуретаном. Така конструкція забез­печує міцність, довговічність та акус­тичний комфорт при русі на хвилях.

Умовно човни можна розділити на два типи: це «боурайдер» (bowrider) та «рибалка-універсал», з максималь­но зміщеним у корму постом керуван­ня. Компонування «боурайдер» дово­лі давно прийшло до нас зі США і дуже швидко прижилось. Воно робить чо­вен довжиною 4,5 м дуже зручним та доволі містким. Заявлений екіпаж у 5 осіб розміщується в носовому та кор­мовому кокпітах без тисняви, перемі­щення вздовж човна здійснюється без будь-яких акробатичних етюдів. «Ри­балка-універсал» (Бора 450В) надає ще більше простору екіпажеві. Звільнивши площу в ніс від тумб, було отримано до­волі багато вільного простору в носово­му кокпіті, що дає можливість зручно працювати з риболовним знаряддям.

Загалом можливість трансформа­ції моделі під вимоги замовника дає значні переваги з точки зору завою­вання довіри користувача. Фактично компанія «Бора яхт» пропонує кор­пус, який обладнаний тільки носовим U-подібним та кормовим прямим ди­ванами. Під кришками диванів розта­шовані доволі місткі рундуки. Форпік теж обладнаний рундуком, у якому кітва з канатом завжди буде під ру­кою. Крім цього, конструкція люка і всієї носової частини палуби дозво­ляє встановлювати кітвову лебідку як опцію. Ще один рундук розміщено на кормовій платформі з лівого борту. Рундук кормового дивана служить для розміщення акумуляторної батареї підвісного двигуна, при бажанні тут знайдеться місце і для аератора або вбудованого холодильника. Ще один найбільший рундук вбудовано в палу­бі носового кокпіту. Ближче до корми у ньому закріплено штатний перенос­ний паливний бак підвісного двигуна. За бажанням тут може бути встанов­лено стаціонарний бак для пального об’ємом до 200 л. Цікаво та функціо­нально використано простір за спин­кою кормового дивана. Довга ніша зі сферичною кришкою вміщає в собі хо­довий тент у складеному стані, за його відсутності там зручно розміщаються риболовні вудилища. Для безпеки екі­пажу по периметру носового кокпіту, в кормі та в проході між тумбами вста­новлено зручні релінги. На закінчення опису базової комплектації 450 моде­лі потрібно зазначити, що навігаційні вогні та швартовні кнаги розміщено продумано і стильно, вони захищені від випадкових пошкоджень виступа­ми на палубі або релінгами.

Потрапити в човен або вийти з нього на необладнаному будь-яким причалом березі можна через ніс, а кормові платформи вздовж бортів до­датково можуть виконувати роль ку­пальних – у правій вмонтовано теле­скопічний купальний трап.

Дві версії компонування «Бора 450» перш за все відрізняються одна від одної розміщенням тумб. У варіанті «боурайдер» вони знаходяться впри­тул до носового кокпіту, формуючи в ньому цілком завершену пасажирську зону. Місце стернового та сусіднє па­сажирське обладнано кріслами, що по­вертаються навколо своєї осі, їх поло­ження можна відрегулювати під себе. На місці пасажира знаходиться додат­ковий рундук. Суцільне вітрове скло з невеликим нахилом та відкидною центральною частиною для проходу вздовж човна розділяє два кокпіти та робить затишним кормову частину цього прогулянкового варіанта, допо­внену і стандартним прямим диваном. Двокольорові м’які подушки, розміще­ні на тумбах з боку носового кокпіту, завершують інтер’єр. Варто зазначи­ти, що вони, як і оббивка диванів, зши­ті у власному цеху «Бора яхт». Тумби в корпусі виглядають не як вбудований елемент. Вони цілком інтегровано впи­суються в силует човна. Яскраво вира­жена лінія вигину палуби добре ба­лансує з лінією привального бруса та надає човну сучасну стильну форму.

«Рибалка-універсал» дещо програє в силуеті та й тумби виглядають бю­джетніше. У цій версії відсутнє суціль­не вітрове скло та крісла, стерновий і пасажир розміщуються безпосеред­ньо на кормовому дивані. Відмова від двох крісел дала можливість зсунути в корму стернову тумбу і отримати ба­гато функціонального простору для розміщення риболовного реманен­ту та аксесуарів. За бажанням модель можна залишити і без лівої пасажир­ської тумби. При цьому місця стає ще більше і човен можна використовува­ти вже не тільки для любительської риболовлі, а і як робочий плавзасіб. З іншого боку, як вже зазначалося, опи­сану базову комплектацію можна до­повнити великим переліком опцій: додатковими м’якими місцями для сидіння, тентом, холодильником для риби тощо. Таким чином, версію для рибалки можна зробити максимально затишною та комфортабельною, якщо в цьому є необхідність.

Пост керування на обох моделях досить ергономічний, виконаний без надлишків, при цьому обладнаний усім необхідним. Прилади контролю за роботою двигуна легко читаються, клавіші управління електрооблад­нанням зручно доступні.

На воді ми випробували обидва човни на різних режимах. Не дивля­чись на те, що вони мають абсолютно однакові обводи, суттєві відмінності в компоновці виявили деяку різницю в поведінці на воді. Завдяки більш ви­раженій кормовій диферентовці чо­вен «Бора 450В» трохи динамічніше поводився при виконанні прискорен­ня та був більш чутливим до триму­вання підвісного двигуна. В усьому іншому обидві версії проявили себе як справжні близнюки: плавний роз­гін з невеличким підйомом носової частини, добрий опір крену як у ста­тиці, так і в динаміці. Загнати при­вальник у воду при енергійному ма­невруванні можна тільки стартуючи з місця. При виконанні циркуляцій на швидкості гребний гвинт завжди за­лишався у воді.

Вітер швидкістю 7-8 м/с майже не вплинув на результат випробуван­ня – максимальна швидкість за ві­тром та проти відрізнялась лише на 2 км/год. – менше 4%. Із 60-сильним двигуном при 6400 об./хв. та вста­новленому 16-дюймовому гвинті максимальна швидкість становила 61 км/год. з двома членами екіпажу. При навантаженні в чотири людини швидкість знизилася до 54 км/год. Устійність на курсі дуже добра – пе­ревірено при русі на повних обертах увздовж гострої кільватерної хвилі від більшої моделі корабельні «Бо­ра 5,5». Вдалось нам і пострибати на хвилях висотою до 0,5 м, корпус вів себе абсолютно прогнозовано. Кіле­ватість на транці 17° та дві пари ре­данів забезпечують плавний і ком­фортний рух. Поштовхи від хвиль не спричинили жодного дискомфорту екіпажеві.

Висновки з усього побаченого в Черкасах можна зробити такі: на­копичений досвід при будівництві вітрильних яхт вдало реалізований при розробці човнів серії «Бора 450». Продуманий вибір концепції дозво­лив максимально технологічно і без додаткових затрат розробити на основі одного корпусу дві повноцін­ні версії човна, об’єднані загальним дизайном. Хоч концепцію можна на­звати економною та на якості кін­цевого продукту це не позначилось, оскільки при виробництві викорис­товуються тільки сучасні матеріали відомих світових виробників дотри­мується відпрацьована технологія. Незважаючи на невелику довжину човни вельми місткі і виглядають со­лідно. «Бора 450» ідеально підійде і для досвідчених судноводіїв і для но­вачків як «перший човен».


Черкаська обл., с.Лозивок,
вул. Насосна, 1
Тел. (0472) 34 09 22
alekx@bora.ck.ua


Текст: Володимир НАУМЕНКО
Фото: Сергій ПОЛІЩУК і Єгор ПОЛІЩУК

Leave a Response