Чемпіонат України серед крейсерсько-перегонових яхт

share on:

Світловодський район Кірово­градської області добре відомий прихильникам крейсерського перегонового вітрильництва на Дніпрі. Адже місцевий яхт-клуб «Кристал», який знаходиться в пониззі Кремен­чуцького водосховища, поблизу греблі ГЕС, вже багато років приймає етап Всеукраїнських змагань «Кубок Кре­менчуцького водосховища».

Яхт-клуб має багаторічну історію та добрі традиції вітрильництва. Са­ме у «Кристалі» робив свої перші кро­ки у вітрильному спорті Борис Швець, який представлятиме Україну на цьо­горічних Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

З обранням Івана Юхименка голо­вою Кіровоградської обласної федера­ції вітрильного спорту Світловодський район та яхт-клуб «Кристал» посту­пово стали центром спортивного вітрильництва на середньому Дніпрі.

У 2013 році за ініціативи І. Юхимен­ка започатковано щорічну дитячо-юнацьку регату «Вітрила надії», яка увійшла до календаря головних зма­гань України з вітрильного спорту. У тому ж році яхт-клуб приймав чемпіо­нат України серед крейсерсько-перего­нових яхт.

Під час розробки календаря головних та всеукраїнських змагань на 2016 рік Кіровоградська обласна фе­дерація вітрильного спорту запропо­нувала провести у Світловодському районі чемпіонат України серед крей­серсько-перегонових яхт за прави­лами вимірювання ORC. Регату було вирішено провести на базі яхт-клубу «Кристал» з 3 до 9 червня 2016 ро­ку. Чемпіонат проводився Вітрильною федерацією України і Міністерством молоді та спорту разом з ВКПСУ та Кі­ровоградською обласною федерацією вітрильного спорту за підтримки Світ­ловодської райдержадміністрації та її голови Сергія Твердовського

Уже вдруге крейсерський чемпіонат проводиться за міжнародними прави­лами вимірювання ORC. У цьогорічних змаганнях взяли участь 18 крейсер­сько-перегонових яхт із Київської, Чер­каської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської областей та міста Києва.

Перегоновий флот, згідно з регла­ментом ORC, було розподілено на чоти­ри дивізіони: Sportboat A, Sportboat B, Bigboat A, Bigboat B. Перегоновий ко­мітет очолював Василь Кирієнко, про­тестовий – Сергій Щербаков, головний вимірювач змагань – Олександр Ткач, голова бюро регати – Геннадій Стариков. Було проведено дев’ять запланованих перегонів; сім по навітряно-підвітря­ній дистанції та два маршрутних. До речі, термін проведення чемпіонату було обрано на початку червня, коли Кременчуцьке водосховище вільне від рибальських сіток, які зазвичай став­лять навіть на судновому ходу і цим вкрай ускладнюють навігацію крейсер­ських перегонів, особливо маршрутних.

DSC01643

Погодні умови сприяли проведенню змагань. Вітер, переважно NO швидкіс­тю від 5 до 25 вузлів, надав можливість спортсменам проявити свої перегонові якості і можливості матеріальної час­тини.

У дивізіонах спортботів перемо­гу святкували екіпажі яхт «Бармалей» і «Магеллан». Минулорічні чемпіони України і в цьому році підтвердили свій статус.

Швидкісний «Бармалей» (Melges 24) на чолі з багаторазовим чемпіоном України у класі «Зірковий», членом олімпійської збірної команди Украї­ни, неодноразовим чемпіоном країни серед крейсерсько-перегонових яхт, учасником багатьох міжнародних зма­гань, екс-президентом ВФУ Василем Гуреєвим переміг з великим відривом у семи перегонах з дев’яти.

DSC01552

За срібні нагороди точилася запекла боротьба між екіпажами яхт Go Fast та «Океан» з Київщини. Переміг екіпаж Go Fast (шкіпер Олександр Калістратов).

Екіпаж яхти «Магеллан», як і то­рік, очолював Микола Ремньов, який ще за радянських часів був неоднора­зовим чемпіоном Союзу в класі «Ле­тючий голландець» (група B). Як і зазвичай, «Магеллан» не залишив жод­ного шансу суперникам і святкував до­строкову перемогу. Яхту «Магеллан» побудовано в Київському міському крейсерському яхт-клубі групою ама­торів за індивідуальним проектом. Із запровадженням в Україні міжнарод­ної системи вимірювання ORC ця не­велика за розмірами яхта отримала більше можливостей конкурувати в перегонах з більшими і потужніши­ми яхтами.

DSC01688

Срібні нагороди отримав екі­паж талліннського чвертьтонника «Альфа» з Кременчука. Яхту побудо­вано в 70-ті роки минулого століття завдяки зусиллям шкіпера і коман­ди в чудовому перегоновому стані.

Шкіпер яхти Володимир Взгля­дов – ветеран Кременчуцького водосховища. Багаторічний пере­гоновий досвід Володимира, вправ­на команда надали змогу на рівних змагатися з екіпажами сучасних яхт.

У дивізіоні Bigboat A яскраву пе­ремогу здобула світловодська «Амазонка», побудована за інди­відуальним проектом. Прекрасне знання яхтсменами рідної аквато­рії та наполеглива командна робо­та на дистанції визначили чудовий результат. Екіпаж «Амазонки» здо­був перемогу на чемпіонаті України з мінімальною кількістю штрафних очок серед усіх переможців регати.

У дивізіоні Bigboat B у гострій бо­ротьбі перемогла київська «Каріна» (Теліга 89). Друге місце з мінімаль­ним розривом серед усіх дивізіонів регати зайняла яхта індивідуаль­ної побудови «Вірінея» з Горішніх Плавнів.

Чемпіонат України серед крей­серсько-перегонових яхт вже в істо­рії. Цього року серед яхт – учасниць змагань побільшало суден власної побудови за індивідуальними про­ектами – 8 яхт. Вимірювання цих яхт було безпосередньо здійснено фахівцями офісу ORC в Україні, який очолює Юрій Семенюк.

Йдучи назустріч яхтсменам України, Міжнародний офіс ORC у 2016 році вдруге поспіль звільнив від оплати яхти, які вперше отри­мували сертифікат або не отриму­вали сертифіката попередні 5 років.

Такі дії наочно демонструють, що міжнародна крейсерсько-перегоно­ва вітрильницька спільнота відкри­та для яхтсменів України.

Повні результати доступні на сайті ВФУ.

DSC01702


Текст: Сергій ПОЛІЩУК, фото автора

Leave a Response