UMS – Від проекту до споживача

share on:

Загальновідомо, що спорт та відпочинок на воді – це розгалужена світова індустрія, на яку працює велика кількість виробників різноманітних плавзасобів, спорядження та супутніх товарів. Вітчизняна промисловість також виробляє багато-чого на потребу цього, одного з наймасовіших уподобань людини. На українських водоймах можна побачити багато човнів з навісними двигунами для нетривалого відпочинку, зазвичай протягом світлового дня. Найбільш популярний розмір човна – до 6 метрів. Це і пластикові, і надувні, і РІБи, і дерев’яні та металеві. Серед металевих найпопулярніші в цьому діапазоні алюмінієві: легкі, надійні, корозійностійкі.

UMS_09

Мистецтвом створення сучас­них човнів та катерів з алю­мінію ось уже протягом 15 років володіє українська компанія UMS. Сьогодні вона випускає 15 осно­вних моделей, а разом з різновидами кількість їх зростає до 27. Усі цілком задовольняють найрізноманітніші ви­моги споживачів, але компанія завжди йде назустріч побажанням замовника, майбутнього власника.

Алюмінієві сплави – досить ніжний матеріал. Будь-які пошкодження при обробці, складанні, особливо зварю­ванні, завжди залишаються помітни­ми – ніякими засобами таку поверхню не відновити. Вихід – шпаклівка та фарба.

UMS цим не користується. Чис­та блискуча поверхня листа і після складання залишається такою самою. Якість виробів ще кілька років тому стала до вподоби і справжнім поціно­вувачам не фарбованих човнів та ка­терів – скандинавам, які замовляють човни цього українського виробника.

Не тільки виконання з алюмінію, але й хороші мореплавні якості характерні для кожної моделі.

Та як же це відбувається?

Вивчення ринку, його потреб і споді­вань втілює команда висококваліфіко­ваних проектантів у найоптимальніші конструкторські розробки. Зазвичай, створене вже після виготовлення са­ме й показує заплановані характерис­тики.

Закінчене теоретичне креслення з усталеними елементами структу­ри – розташування, товщини, форми й тому подібне, надходить до групи кон­структорів. Отримавши такий продукт і користуючись спеціальними програ­мами, вони насичують його деталя­ми – люками і лючками, дверцятами, замками, кронштейнами, релінгами, причальними кнагами та іншим, вста­новлюють консолі, захист від вітру, паливні баки, трапи, сидіння, проро­бляють шляхи видалення води від бризок, що іноді потрапляють у кокпіт. Усі деталі, декоративні також, припа­совують одну до одної як у годиннику.

Залежно від моделі для основних елементів, що забезпечують загальну міцність, застосовують різну товщину металу – від 3 до 10 мм.

Метал ріжуть на плазмовому вер­статі з ЧПУ, відповідно до програми з максимальним використанням площі листа і без його деформації.

Деталі передають на складання. Ті з них, що за проектом повинні мати жорсткості у вигляді гофри, подають на спеціальний верстат. За необхід­ності профіль гофри можна змінити. Зовнішню обшивку збирають у кон­дукторах, створених для кожної окре­мої моделі. Чистота кромок деталей, фаховість зварювальника забезпечу­ють якість шва – необхідну глибину проварювання, постійність розмірів перетину, двостороннім проварюван­ням найважливіших ділянок. Для кож­ної деталі передбачені свої типи швів. Вимоги до них сконцентровані в Аль­бомі зварювальних з’єднань та Карті зварювання, розроблених в UMS спеці­ально для свого виробництва.

Значний обсяг зварювальних робіт викликає потребу в перевірці водо­щільності і, зрозуміло, якості з’єднань. Залежно від етапу корпус заповню­ють водою або ставлять на воду. Го­ловні зразки звичайно перевіряють прискіпливіше, користуючись рентге­ном або за давніми рецептами гасом та крейдою. Щільність закритих об’ємів – повітрям під тиском. Хоча при цьому важко встановити вплив майбутніх динамічних навантажень, професій­ність проектувальників та виконавців досі не давала приводів до зауважень від споживачів.

Відповідно до проекту закриті об’єми усіх моделей наповнюють спе­ціальним матеріалом, який, розши­рюючись, заповнює відповідний об’єм, щільно прилягаючи до металевої кон­струкції. Мета – забезпечення пла­вучості, зменшення шуму на ходу і підвищення місцевої жорсткості для зменшення деформацій.

Після цього й починають насичува­ти корпус обладнанням та споряджен­ням. І треба зазначити – встановлення і приварювання виконано якісно, що можна помітити на самих деталях – сліди терпугів чи металевих щіток від­сутні.

За бажанням можна придбати фар­бовані і нефарбовані моделі, які та­кож можуть мати графічні елементи на бортах.

Закоханість у сяючий метал не озна­чає відмову у використанні склоплас­тику. Багато хто із споживачів вважає, що вкладений у металевий корпус склопластиковий кокпіт, створює при­ємніший інтер’єр. UMS йде назустріч і таким побажанням, і відтворює їх у мо­делях наданим індексом PL.

UMS_04

Склопластикове виробництво не об­межене «водним» напрямком. З це­ху виходять корпуси для пересувних кав’ярень, крила для човнових при­чепів, які також складають як для серійних корпусів, так і на замовлен­ня – встановлюють платформи під квадроцикли, снігоходи.

Компанія UMS виготовляє до 300 чов­нів і катерів на рік, переважна час­тина з яких припадає на внутрішній ринок. Та певна частка, до третини, йде до Фінляндії, Швеції, Норвегії, Голлан­дії і, навіть, Лівії! До речі, фінські тесту­вальники виклали свої враження після випробувань двох моделей UMS 550 та UMS 410 у № 12 за 2014 рік відомого фінського журналу Кipparі (Шкіпер). Видання спеціалізується на випробу­ваннях та порівнюванні зразків продук­ції, що надходить на скандинавський ринок. Випробувачі користуються сер­тифікованими приладами, перевіряють характеристики на п’ятьох напрямках руху відносно хвиль, і висновки їх до­статньо об’єктивні.

UMS_03

В обидвох тестованих моделях від­значені міцність корпусу, якість вико­нання, високі ходові характеристики, економічність та ціна. Приємна оцінка від людей, що не люблять шпаклівки.

І дійсно катери фірми мають високі швидкісні характеристики, раціональ­не використання потужності встанов­леного двигуна, хорошу керованість на збуреній поверхні, забризкуваність навіть при висоті хвилі до 2 м майже відсутня – обводи та вдало розташова­ні бризковідбивачі залишають кокпіт сухим. Слемінг на бурхливій поверхні також практично відсутній.

UMS на виставці у Хельсинк, 2016 р.
UMS на виставці у Хельсинк, 2016 р.

Утримування на високому якісному рівні споживчих характеристик про­дукції досягають також завдяки спіл­куванню та збиранню зауважень і побажань від дилерів та безпосеред­ньо від споживачів. Цьому слугують і тест-драйви для дилерів і професійних тестувальників.

Новий модельний ряд UMS запро­понований споживачу під назвою Tuna, – від назви відомої швидкої ри­би – тунця – сильної, вільнолюбної. Вдала назва.

UMS_01

Компанія UMS не зупинилась на ви­робництві прогулянково-рибальських катерів для широких верств спожива­чів, але й виробляє за власними про­ектами судна більших розмірів для потреб держави. Нею збудовано цілу серію патрульних катерів для прикор­донників, гідрографічні судна. Та й за­раз у планах – новий патрульний катер з водометними рушіями та швидкіс­тю до 42 вузлів. Принагідно хочеться відзначити, що архітектура таких ко­раблів дозволяє створювати в таких корпусах після невеликих переробок комфортабельні, якщо не люксові, мо­торні яхти чи тендери.

UMS_07

UMS – фірма, що наполегливо пра­цює над удосконаленням своєї про­дукції, доступністю для кожного потенційного споживача, бо тільки так можна забезпечити ясний та зрозумі­лий виднокруг.


Текст: Ігор Перестюк
Фото: Єгор Поліщук, Сергій Поліщук та з архіву UMS Boat

Leave a Response