Регламент видачі вимірювальних сертифікатів ORC на 2018 р.

share on:

Шановні яхтсмени та власники яхт!

Конгрес з морських перегонів (Offshore Racing Congress, ORC) та Рейтинг-офіс ORC в Україні з 2014 року викорис­товують сучасну процедуру замовлення, подання даних вимірювання, оплати та отримання міжнародних вимірю­вальних сертифікатів ORC, яка дозволила знизити ціну сертифікатів та спростити процедуру їх отримання.

Для українських користувачів на офіційному сайті ORC створено спеціальну сторінку – http://www.orc.org/ukraine. Для зручності користувачів ця сторінка українізована. На цій сторінці ви можете заповнити заявку на видачу чи продовження вимірювального сертифіката та оплатити сертифікат через платіжну систему PayPal або кредитною карткою. Після під­твердження платежу ваша заявка перенаправляється в Рейтинг-офіс в Україні, який видає або продовжує ваш вимірювальний сер­тифікат та надсилає його вам електронною поштою. Водночас сертифікат завантажується в базу даних ORC, де він буде до­ступний для всіх через службу ORC Sailor Services.

УВАГА! Рейтинг-офісом ORC в Україні погоджена з керівництвом ORC можливість безкоштовної видачі в 2018 р. сертифікатів для яхт, які отримують сертифікат вперше або не отримували сертифікат попередні 5 років. Радимо влас­никам та капітанам яхт скористатися цією можливістю та отримати вимірювальний сертифікат за міжнародною сис­темою ORC. Звертаємо увагу на те, що вартість роботи вимірювача з вимірювання за системою ORC основних параметрів яхти (рангоут, вітрила, вимірювання на воді) повністю аналогічна вартості вимірювання за спрощенною системою ВФУ. Затратним є лише процес вимірювання і створення файлу корпусу яхти. В зв’язку з цим інформуємо, що в базі даних ORC є файли корпусів для таких поширених в Україні типів яхт: «Нева»/«Револьвер», Opty-71 («поль­ський мінітонник»), Cruiser-22, «Поларіс», Conrad-24/25, Carter-30, «Л-6», «ЛЕС-31», «ЛЕС-35», Taurus, Cetus, Melges-24, Platu-25 та більшості сучасних яхт, які випускаються серійно. За запитом ми надамо інформацію щодо наявності в базі даних ORC файлів корпусів.

Ми вдячні вам за співробітництво та бажаємо успіхів у перегонах на змаганнях за системою ORC.

Юрій СЕМЕНЮК, керівник Рейтинг-офісу ORC в Україні


Конгрес з морських перегонів (Offshore Racing Congress, ORC) – незалежна міжнародна організація, яка за повноважен­нями, наданими Світовою федерацією вітрильництва (World Sailing), забезпечує коректність глобального застосування широко­го набору правил та регламентів при проведенні змагань крейсерських яхт. Це стосується правил проведення чемпіо­натів (ORC Green Book), вимог до комплектації та безпеки (ISAF Offshore Special Regulations), системи вимірювання яхт (IMS & ORC Rating System).

ORC організовує та проводить офіційні чемпіонати світу та чемпіонати Європи ISAF з крейсерських перегонів.

Регламент видачі вимірювальних сертифікатів ORC на 2018 рік Рейтинг-офісом ORC в Україні:

У зв’язку з продовженням аудиту виданих у попередні роки вимірювальних сертифікатів ORC, видача чи продовження ви­мірювальних сертифікатів у 2018 році буде здійснюватись виключно на підставі заповненого та підписаного вимірювачем або власником (у випадку самостійного вимірювання) протоколу вимірювання яхти. Бланк протоколу можна отримати у головного вимірювача – Василя Кірієнка.

Для отримання вимірювального сертифіката ORC власник яхти повинен:

1) Заьезпечити виконання необхідних вимірюваь, заповнити протокол вимірювання та надіслати його до Рейтинг-офісу.

Для отримання вимірювального сертифіката ORC Club власник яхти має право:

а) самостійно провести заміри та заповнити необхідні документи (в цьому випадку власник несе повну відповідальність за достовірність вказаних даних),
б) залучити офіційного вимірювача, уповноваженого для вимірювання за системою ORC.

Для отримання вимірювального сертифіката ORC International вимірювання обов’язково має бути виконано офіційним вимірювачем, і протокол вимірювання має бути завірений його підписом.

Дані, необхідні для розрахунку, включають:
файл опису поверхні корпусу,
файл обмірних даних яхти.

Файл опису поверхні корпусу. Для більшості яхт, що випускаються серійно, ці файли створені та зберігаються в базі даних ORC. Власник має звернутися до Рейтинг-офісу, щоб з’ясувати, чи існує для його яхти такий файл. У випадку якщо такого файлу не існує, необхідно звернутися до вимірювача, атестованого на виконання вимірювання за процедурою ORC International, для здійснення вимірювання та створення файлу опису поверхні корпусу.

Файл обмірних даних яхти. Програму для створення цього файлу – IMS Editor – можна завантажити безкоштовно на сайті http://www.orc.org/, далі за посиланнями в меню Software / IMS Editor, або отримати в Рейтинг-офісі ORC. Створений файл, а також заповнений та підписаний протокол вимірювання має бути переданий головному вимірювачу Василю Кірієнку.

Як альтернативний варіант, самостійно заповнити протокол вимірювання та заяву для отримання вимірювального сві­доцтва ORC Club можна в електронному вигляді на сайті http://www.orc.org/, далі за посиланнями в меню Rating / ORC Club on-line Application. Протокол потрібно заповнювати латиницею.

2) Заповнити заяву на видачу чи продовження вимірювального сертифіката на сайті www.orc.org/ukraine, в якій вказати свої дані та основні дані яхти. Заяву, включаючи назву яхти, слід писати латиницею. В коментарях потрібно вказати, чи є ваше звернення первинним чи ви бажаєте продовжити сертифікат. В останньому випадку, чи були на яхті зроблені будь-які зміни. Звертаємо увагу, що власник несе повну відповідальність за достовірність вказаних даних.

3) Після заповнення заяви ви переходите на наступну сторінку сайту, де можете оплатити вимірювальний сертифікат че­рез платіжну систему PayPal або кредитною карткою.

4) Після підтвердження платежу ваша заява перенаправляється в Рейтинг-офіс ORC в Україні, який видає або продовжує ваш сертифікат та надсилає його вам електронною поштою. Одночасно він завантажується в базу даних ORC, де буде до­ступним для всіх через службу ORC Sailor Services.

5) Рейтинг-офіс має право відмовити у видачі вимірювального сертифіката у випадку виникнення сумнівів у достовір­ності наданих даних, та вимагати додаткову інформацію або проведення вимірювання офіційним вимірювачем.

6) Дійсним є вимірювальний сертифікат, який є активним у цей момент в базі даних ORC. Одночасно яхта може мати ли­ше один дійсний вимірювальний сертифікат. Для того щоб сертифікат був дійсним, він має бути підписаний власником яхти (потрібні підпис і печатка, якщо власник – юридична особа).

7) Вартість підготовки, розрахунку та видачі вимірювальних сертифікатів Рейтинг-офісом ORC в Україні (оплата здійснюєтья безпосередньо на рахунок ORC через офіційний сайт):

Перелік робіт та послуг

Ціна, EURO

СЕРТИФІКАТ ORC Club: Первинний сертифікат (New Application) або перевипуск сертифіката з внесенням змін (Renewal);
включає пробний сертифікат

60

СЕРТИФИКАТ ORC Club: Щорічне продовження (Revalidation)

50

СЕРТИФІКАТ ORC International: Первинний сертифікат (New Application) або перевипуск сертифіката з внесенням змін (Renewal);
включає пробний сертифікат

90

СЕРТИФІКАТ ORC International: Щорічне продовження (Revalidation)

80

Пробний сертифікат (без права використання в перегонах (Trial Certificate)

10

Ці розцінки не включають робіт з вимірювання параметрів яхти та підготовки даних. Вказані роботи можуть бути вико­нані або самостійно, або атестованим вимірювачем, (як вказано в п. 1), вартість робіт визначається за домовленістю між за­мовником та виконавцем робіт і не відрізняється від вартості вимірювання за спрощеними системами.

Для консультацій із питань щодо вимірювання та випуску вимірювальних сертифікатів ви можете звертатися до пред­ставників Рейтинг-офісу за такими адресами:

Керівник офісу: Юрій СЕМЕНЮК, orc_ukr@ukr.net
Головний вимірювач: Василь КІРІЄНКО, vk_sails@ukr.net тел.:+380-99-435-46-55; +380-67-465-88-74

м. Київ:
Ігор ТАРАСЕНКО, ietarasenko@ukr.net тел.:+380-99-724-01-93
Олександр ТКАЧ, smoksailor@bigmir.net тел.:+380-50-352-73-57; +380-97-529-51-20

м. Українка:
Борис ЮРЧИКОВ, primajaht@ukr.net тел.: +380-98-907-34-38
Петро ЛИТВИН, plyt2007@gmail.com тел.: +380-67-503-80-61

м. Світловодськ:
Іван ЮХИМЕНКО, yukhimenkoi@bigmir.net тел.: +380-50-346-93-33

м. Одеса:
Сергій ГРОЗЬ, sm_groz@ukr.net тел.: +380-66-924-75-14
Олександр СТЕПАНОВ, al_stepan@ukr.net тел.:+380-50-392-22-05, +380-94-950-15-05

м. Миколаїв:
Євген КУБИЦЬКИЙ, kubytskyy@gmail.com тел.:+380-50-493-92-39

Leave a Response